Hạt giống mẩy có đủ lượng dinh dưỡng nuôi cây mạ từ lúc nảy mầm đến 3 lá thật, hạt giống mẩy cũng có tác dụng làm tăng sức nảy mầm (hạt nảy mầm sớm hơn, khoẻ hơn) và tăng tỷ lệ nảy mầm (hạt nảy mầm nhiều hơn) nên dược mạ đảm bảo chất lượng tốt hơn.

Chọn hạt mẩy chỉ áp dụng đối với các giống lúa thuần, hạt giống lúa lai các loại không được áp dụng công đoạn này.

Dùng phương pháp tỷ trọng để loại trừ hạt lửng, hạt lép, hạt cỏ các loại, chọn được hạt giống mẩy, cách làm như sau: Lấy bùn ao pha loãng với nước cho vào thùng nhựa, chum vại có dung tích khoảng 20-30 lít. Dùng quả trứng gà tươi thả vào dung dịch bùn làm dụng cụ đo tỷ trọng, khi nào thấy quả trứng nổi nằm ngang lập lờ trên mặt nước, phần nổi bằng khoảng đồng xu kim loại 5.000đ là vừa, (nếu trứng chìm cần cho thêm bùn, ngược lại trứng nổi nhiều cần cho thêm nước), ta đổ thóc giống vào, các hạt chắc mẩy chìm xuống đáy giữ lại. Hạt lửng, hạt lép nổi lên trên mặt nước, vớt bỏ. Tiếp tục thử tỷ trọng nước sau khi vớt hạt giống bằng quả trứng, và cho tiếp thóc giống vào cho đến khi hết lượng giống cần gieo.

Có thể dùng 2,3kg muối ăn hoà tan với 10 lít nước rồi cũng dùng quả trứng làm phao thử thay nước bùn loãng, các bước tiến hành làm tương tự như trên. Chú ý hạt thóc lửng (cho gia cầm ăn) cần phải rửa kỹ cho sạch nước muối trước khi sử dụng.