Nếp cái Hoa vàng là giống lúa nếp truyền thống được trồng rất rộng ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Dưới đây xin đưa ra một số đặc điểm cơ bản của Nếp cái Hoa vàng để bà con chủ động trong chăm sóc. Nếp cái Hoa vàng là giống phản ứng với ánh sáng ngày ngắn nên có thời gian trổ tương đối ổn định, trong khoảng 7 – 10 tháng 10 và thu hoạch khoảng 1 tháng sau khi trổ. Một số đặc điểm cơ bản của Nếp cái Hoa vàng là:

- Thời gian sinh trưởng: 140 – 145 ngày theo cách gieo cấy truyền thống.

- Chiều cao cây: 125 – 127cm, cây cứng, rạ to, chống đổ khá nếu bón phân cân đối.

- Đẻ nhánh trung bình yếu.

- Số hạt chắc trung bình 1 bông: 105 – 107 hạt, hạt to tròn.

- Cơm, xôi rất dẻo, thơm ngào ngạt, được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

- Khả năng chống chịu: Chịu chua khá, chịu hạn cuối vụ tốt, đạo ôn nhẹ, bị nhiễm khô vằn, rầy nâu và sâu đục thân gây bông bạc.

- Tiềm năng năng suất: 35 – 40 tạ/ha.

Hiện nay do không chú ý chọn lọc duy trì nên Nếp cái Hoa vàng đang trong tình trạng thoái hóa nặng.