- Biện pháp thủ công: Thường xuyên bắt ốc trưởng thành, thu trứng ốc trên bờ ruộng, bờ mương, bẹ lá, thân cây, que cọc trên mặt nước. Dùng dây, lá khoai lang, lá khoai môn, khoai sọ, đu đủ… bó thành nhiều mớ, thả xuống mặt nước dọc theo bờ để dẫn dụ ốc đến rồi thu bắt. Cắm que cọc làm giá thể để ốc leo lên đẻ trứng sau đó thu trứng. Cắm đăng đầu dòng nước làm rãnh thoát nước ở ruộng để thu gom ốc. Nên bắt ốc vào sáng sớm hoặc chiều tối mát.

- Biện pháp sinh học: Thả vịt vào mương máng, ruộng lúa đã cứng để vịt ăn ốc con.

- Biện pháp dùng thuốc hoá học: Khi mật độ ốc cao, ốc tuổi nhỏ, không thể bắt bằng tay có thể sử dụng các loại thuốc hóa học sau: Bayluscide 250 EC, Bolis 6B, Clodansuper 700WP, Oxdie 700WP, Pazol 700WP, VT-Dax 700WP, Tungsai 700WP.

- Biện pháp chỉ đạo: Các địa phương cần phát động chiến dịch diệt OBV trên địa bàn ngay từ đầu vụ; có kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đồng loạt ra quân, tuyên truyền rộng rãi đến hộ nông dân. Diệt OBV phải mang tính cộng đồng, tự giác, thường xuyên, liên tục, đúng phương pháp và có chính sách cụ thể đối với mỗi vùng, mỗi địa phương. Thuốc diệt OBV độc đối với những động vật thuỷ sinh nên cần lưu ý khi sử dụng gần khu vực nuôi trồng thuỷ sản. Trạm BVTV các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cử cán bộ tập huấn, hướng dẫn cho nông dân và tổng hợp tiến độ kết quả diệt OBV ở địa phương, báo cáo kịp thời về Chi cục BVTV.