Đối với khoai lang để hạn chế sự vươn dài của thân chính, tăng nhanh khả năng phân cành, làm cho thân lá phát triển sớm đảm bảo đủ sinh khối khi nuôi củ, đồng thời rút ngắn được thời gian giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng thì áp dụng biện pháp bấm ngọn. Tiến hành bấm ngọn khi thân chính dài 40-50cm.

Những giống khoai lang phát triển thân lá mạnh, khi gặp điều kiện thuận lợi về ẩm độ như mưa nhiều và nhiệt độ thích hợp, trên các đốt thân thường phát triển các rễ bám vào đất. Biện pháp nhấc dây làm đứt các rễ con bám vào mặt luống để tập trung dinh dưỡng nuôi củ. Tuy nhiên trong vụ đông thường thì các mắt đốt ít hình thành rễ do ẩm độ đất thấp. Vì vậy biện pháp nhấc dây ở vụ này bà con cũng không cần thiết phải áp dụng.