Nguyên nhân.

Do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Bệnh thường gây hại ở những nơi cây sum xuê giáp tán nhau tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển dễ dàng hơn. Bệnh lây lan từ dưới lên trên. Các vết bệnh mới như bị phỏng nước sôi, bất dạng, sau đó vết bệnh khô có màu vàng nhạt. Gặp điều kiện ẩm độ cao các vết bệnh bị nhũn, thời tiết khô có nhiều nắng các lá bệnh khô và làm rụng hết các lá trên cây. Các lá rụng thường dính lại với nhau bằng những sợi tơ màu vàng, trên lá và thân đôi khi thấy có những hạch nhỏ màu vàng nhạt bám trên thân hoặc lá. bệnh thường gây hại cho lá ít gây hại cho thân. Bệnh nặng làm trái lép hoặc không đậu quả.

Biện pháp phòng trị bệnh.

- Trồng đúng khỏang cách, không trồng quá dày.

- Không dùng rơm lúa bị bệnh đốm vằn để tủ liếp. Không lấy nước từ mương lục bình tưới cho ruộng đậu.

- Phun một trong các loại thuốc sau đây khi bệnh gây hại: Validacin 3L, Copper B 75 WP, Benlate, Anvil 5 SC, Bonanza 100 SL, Rovral 50 WP... liều lượng 10-20cc(g)/8lít phun 10 ngày/lần.