Nguyên nhân.

Bệnh rỉ trên đậu nành do nấm Phakopsora spp. hoặc nấm Uromyces sojae gây ra. Bệnh thường gây hại trong tất cả các vụ trồng đậu nành trong năm, nhưng gây hại nặng trong vụ Hè Thu do có mưa và nhiệt độ cao.

Vết bệnh là những chấm nhỏ màu nâu nhô lên cả hai mặt lá, nhưng ở mặt dưới cao hơn mặt trên, nếu sờ vào thấy nhám tay. Bệnh nặng làm nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau làm cháy lá, vùng cháy có màu nâu đỏ, lá rụng sớm, quả nhỏ, làm giảm năng suất.

Biện pháp phòng trừ.

- Luân canh với lúa nước và gieo trồng đúng khoảng cách.

- Chọn những giống ít nhiễm bệnh, có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan hoặc giống Nam Vang.

- Phun thuốc một trong các loại thuốc sau khi bị bệnh gây hại: Bayfidan 25EC, Dithane M45 80WP, Derosal 60WP (Bavistin 50FL), Appencarb super 50FL, Hinosan 40EC...với liều lượng 10-20g(cc)/8 lít, phun 10-15 ngày/lần.