Bệnh rỉ trên đậu xanh do nấm Uromyces appenculatus gây ra. Vết bệnh là những chấm nhỏ màu vàng sau có màu nâu đỏ, vết bệnh to khoảng 1mm và nhô lên cả 2 mặt lá, sờ vào thấy nhám tay. Bệnh nặng thường làm lá nhăn nheo, rụng sớm, làm trái nhỏ, hạt lép, hoặc không tạo trái. bệnh gây hại nặng sau khi thu hoạch trái đợt 1 trở về sau. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ thất thu hoàn toàn.

Biện pháp phòng trị bệnh:

- Bón phân cân đối và đầy đủ, cần bón thêm phân chuồng hoai mục cho ruộng đậu.

- Tưới nước đầy đủ cho cây, không để cây bị thiếu nước.

- Phun thuốc cho ruộng đậu khi bệnh gây hại, bằng một trong các loại thuốc sau: Copper B 75 WP, Benomyl 50 WP, anvil 5 SC, Derosal 60 WP, Hinosan 40 EC, Score 250 EC ... liều lượng 10-20g(cc)/8lít, phun 10 ngày/lần.