Bệnh đốm mắt ếch (đốm nâu) trên lá, do nấm Cercospora canescens gây ra.Vết bệnh lúc đầu tròn, nhỏ, sau đó lớn ần có màu nâu đỏ, tâm màu xám trắng, nhìn giống như mắt con ếch nên gọi là đốm mắt ếch. Bệnh nặng các đốm bệnh liên kết lại với nhau tạo thành mảng cháy đỏ, khô dòn, lá bị bệnh rụng sớm làm trái nhỏ, hạt lép.

- Bón phân cân đối và đầy đủ, cần bón thêm phân chuồng hoai mục cho ruộng đậu.

- Tưới nước đầy đủ cho cây, không để cây bị thiếu nước.

- Phun thuốc cho ruộng đậu khi bệnh gây hại, bằng một trong các loại thuốc sau: Copper B 75 WP, Benomyl 50 WP, anvil 5 SC, Derosal 60 WP, Hinosan 40 EC, Score 250 EC ... liều lượng 10-20g(cc)/8lít, phun 10 ngày/lần.