Nguyên nhân.
Bệnh đó được gọi là bệnh chết rạp hay bệnh gãy gục cây con, do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Vết bệnh thường xuất hiện ở phần gốc nơi tiếp giáp với mặt đất, làm cây con bị gãy gục ngang mặt đất, cây đậu vẫn còn tươi, sau đó cây bị héo chết, vào nhựng ngày có ẩm độ cao những cây bị gãy gục xung quanh gốc có tơ nấm màu trắng trên mặt đất.

Biện pháp phòng trị.

- Không dùng rơm lúa bị bệnh đốm vằn tủ liếp đậu. Không dùng nguồn nước tưới từ mương lục bình.

- Đốt rơm rạo trước khi gieo trồng đậu.

- Phun một trong các loại thuốc sau đây khi thấy bệnh gây hại cho đậu: Copper B 75 WP, Benomyl 50 WP, Validacin 3 DD, Rovral 50 WP, Anvil 5 SC, với liều lượng 15-25 cc(g)/8 lít nước, phun 7-10 ngày/lần, Bonanza 100 SL liều lượng 2-3cc/8lít.