Bệnh héo rũ trên lạc do nấm Sclerotium sp. gây nên. Bệnh phát triển rất mạnh khi có thời tiết ẩm, nhiệt độ cao nên trên đất khó thoát nước. Trên vết bệnh còn thấy các hạch khuẩn (các hạt nhỏ) màu nâu hình thành. Bệnh tấn công chủ yếu vào thời kỳ cây con được 5-6 lá, bệnh không những tấn công trên cây lạc mà còn tấn công trên cả cây thuốc lá, mè, đay, khoai tây,...

Biện pháp phòng trừ:

- Để phòng trị nên tiến hành vệ sinh đồng ruộng bằng cách thu gom các tàn dư thừa bị bệnh đem đốt bỏ và áp dụng luân canh với cây ngô, lúa, mía.

- Thoát nước tốt cho đất và tránh tưới vào buổi chiều.

Phun một trong các loại thuốc như : Anvil 5SC, Bonanza 100SL, Benomyl 50WP với nồng độ từ 0,2-0,5% khi có bệnh.