Bệnh đốm vằn trên bắp do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Bệnh thường gây hại ở những nơi cây phát triển tốt vào giai đoạn cây sắp trổ cờ tạo bắp. Bệnh nặng lan trên bắp làm thối bắp. Đôi khi bệnh tấn công rất sớm khi cây có 3-4 lá thật, làm cây phát triển kém, cây lùn bắp nhỏ, ít hạt hoặc không có hạt. Vết bệnh có màu xanh đậm, hơi nhũn nước, sau đó lan dần ra có màu vàng và có các vân màu nâu đến nâu xen kẽ nhau và bất dạng rất giống trên lúa.

Biện pháp phòng trừ.

- Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ liếp và bờ mương xung quanh ruộng bắp.

- Tiêu hủy các xác bả thực vật sau vụ thu hoạch. Không dùng rơm lúa bị bệnh đốm vằn tủ liếp khi tỉa bắp.

- Không dùng nước từ mương lục bình tưới cho ruộng ngô.

- Phun thuốc khi bệnh gây hại bằng một trong những loại thuốc sau: Copper B 75WP, Validacin 3L, Benlate 50WP, Anvil 5 SV, Rovral 50WP, Bonanza 100SL với liều lượng 20-30cc(g)/8 lít, phun 10 ngày/lần. Chỉ phun tập trung vào khu vực ngô bị bệnh.