Cây ngô bị bệnh đốm lá nhỏ do nấm Helminthosporium maydis gây ra. Lúc đấy vết bệnh nhỏ có hình thoi, màu vàng nhạt. Sau đó vết những dài ra, và giới hạn bởi hai gân phụ của lá nên thường vết bệnh có hình thoi. Đôi khi nhiều vết bệnh liên kết lại làm cháy cả lá, làm lá chết sớm, giảm khả năng quang hợp của lá, giảm năng suất ngô.

Bệnh có thể tấn công trên cây con được 3-4 lá thật làm cây lùn, phát triển kém hoặc chết non.

Biện pháp phòng trừ.

- Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tan dư thực vật sau vụ thu hoạch.

- Bón phân đầy đủ và cân đối, khi cây bị bệnh nên bón thêm phân kali.

- Khi bệnh gây hại nên phun một trong các loại thuốc sau: Copper B 75WP, Benlate 50WP, Hinosan 40EC, Appencarb super 50FL, Derosal 60WP với liều lượng 15-30g (CC)/8 lít, hoặc Tilt 250EC liều lượng 3cc/8 lít, phun 10 ngày/lần.