Có 3 loại bọ xít thường gặp đó là:

Bọ xít dài, bọ xít xanh, bọ xít đen.

Bọ xít thường gây hại nặng ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, quan trọng nhất là thời kỳ trổ, bông lúa bị hại lửng lép hoặc bạc trắng, giảm năng suất.

Ruộng lúa gần bìa rừng, gần ruộng rau màu và có nhiều cỏ dại thường bị hại nặng.

Biện pháp phòng trừ bọ xít là.

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại và ký chủ phụ.

- Cấy gọn thời vụ. Phát hiện và sớm thu gom ổ trứng để diệt, vợt bệnh bắt bọ xít trưởng thành.

- Dùng bả lá xoan tẩm nước rải một ngày, bó vào cọc cắm nhử bọ xít dài đến để tiêu diệt.

- Dùng các loại thuốc Ofatox 400EC, Fastac 5EC, Dimenat 40EC hoặc Actara 25WG...phun khi bọ xít phát sinh rộ.