Sâu năn hại lúa thường phát sinh thành dịch khi trời âm u, mưa nhiều, nhiệt độ từ 22-25 độ C, độ ẩm từ 80-90%. Muỗi năm phá hại chủ yếu thời kỳ mạ đã lớn và lúa cấy mới bén chân.

Lúa mùa bị hại nặng hơn lúa xuân; mùa sớm bị hại nặng hơn mùa chính vụ.

Biện pháp phòng trừ.

- Sử dụng các giống kháng sâu năn.

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại.

- Điều chỉnh thời vụ lệch với thời gian phát sinh gây hại của sâu năn.

- Bón phân cân đối, đặc biệt tăng lượng phân lân để hạn chế sâu năn.

- Dùng bẫu đèn diệt muỗi.

- Bảo vệ ong ký sinh là thiên địch của sâu năn.

- Ruộng chớm bị sâu năn cần kịp thời tháo nước phơi ruộng để hạn chế sự lây lan phát triển của sâu.

- Dùng thuốc dạng hạt như Vibasu 10H, Basudin 10H hoặc Furadan 3G trộn với đất bột rắc theo từng ổ để diệt sâu non.