Đối với diện tích mạ trà xuân sớm, xuân trung đã gieo: Tập trung chăm sóc, chống rét cho mạ như che phủ nilon, bơm nước giữ ấm cho mạ, không bón phân đạm, bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, tro bếp để chống rét cho mạ.

Đối với diện tích mạ trà xuân muộn: Tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, gieo mạ trà xuân muộn ở vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc; tập trung gieo mạ trà xuân muộn xung quanh tiết Lập Xuân (04/2), thực hiện che phủ nilon 100% diện tích để chống rét cho mạ; chỉ đạo cấy, gieo thẳng xong trong tháng 2/2013.

Đối với diện tích lúa đã gieo sạ và đã cấy tại các tỉnh Bắc Trung bộ: Cần duy trì mực nước thích hợp 2-3 cm để giữ ấm chân lúa, không bón đạm khi nhiệt độ xuống thấp, tiến hành chăm sóc khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Chuẩn bị nguồn giống lúa dự phòng để gieo mạ hoặc gieo thẳng kịp thời nếu rét kéo dài gây thiếu mạ; có kế hoạch sớm trong trường hợp phải chuyển đổi lúa sang các cây trồng cạn để có sự chỉ đạo đồng bộ về vùng, cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng....nhằm đạt hiệu quả cao nhất.