Tên khoa học: Nấm Puccinia maydis

Uredinales
Basidiomycetes
Phân bố và tác hại::

Phổ biến ở các vùng trồng bắp.

Kỹ thuật canh tác xấu bệnh phát sinh sớm, hại nặng, lá khô rụi, tàn sớm, cây sinh trưởng kém, năng suất giãm 20%.Triệu chứng:

Héo tái sinh do vi khuẩn => cây chết đột ngột, héo toàn cây. Đặc trưng khi héo lá vẫn còn xanh. Ban ngày trời nắng héo, ban đêm phục hồi lại, hiện tượng này kéo dài ngày và chết hẳn.

>Vết bệnh đầu tiên là những chấm màu vàng trong đến vàng nhạt. Tạo những u nổi khoảng 1mm.

Làm cho tế bào bị nứt, bên trong chứa một khối bột có màu nâu đỏ vàng, khi còn non có màu vàng gạch non.

Cuối giai đoạn sinh trưởng bệnh phát triển nhiều, phủ kín lá, ổ màu đen, bào tử chuyển qua giai đoạn bào tử đòng.

</li><li>Quy luật biến động:

Có 3 giai đoạn bào tử (Hạ, Xuân, Đông)

Ở Việt Nam chỉ có bào tử Hạ, Đông. Các nước ôn đới có bào tử Xuân, bào tử Xuân hại cây me đất.

Bào tử Hạ đơn bào có hình cầu hoặc hình bầu dục, thay đổi theo cây kí chủ. Bào tử có vỏ dày, gợn gai nhỏ.

Bào tử Đông thon dài có 2 tế bào, màu nâu cuống dài, lây lan bệnh chủ yếu bằng bào tử Hạ. Bệnh tồn tại trên tàn dư lá bệnh, hạt bắp, To thích hợp 17-18OC, To= 4 – 32oC.

Phụ thuộc vào To, H%, giai đoạn sinh trưởng của cây chế độ phân bón.


</li><li>Biện pháp phòng trị:

- Vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt nguồn bệnh tăng cường thâm canh.

- Xử lý hạt giống bằng Falizan 2 - 3kg/tấn hạt.

- Dùng thuốc trừ nấm: Zincopper, Dithan, Ridomil, Kumulus.

Khi có bệnh đốm lá ta kết hợp dùng thuốc gốc đồng.</li></ul>