Tên khoa học: Cercospora kopki (C. koepkii)

Họ :Hyphales

Bộ euteromycetes

Phân bố và ký chủ:

Hại phổ biến. Không đáng kể.

Hại suốt thời kỳ sinh trưởng.

Triệu chứng:

Hại ở trên lá vết bệnh ban đầu là 1 dĩa nhỏ màu hơi vàng, có hình tròn hoặc bất định về sau lan rộng ra có màu nâu đỏ ở mặt sau, vết bệnh phủ lớp nấm màu xám là những cành bào tử phân sinh.

Quy luật biến động:

Cành bào tử phân sinh mọc thành từng đám có từ 1-12 ngăn ngang, phía trên ngọn hơi cong, gấp khúc.

Bào tử phân sinh có hình ống, 1 đầu thon nhỏ, kích thước 55 x 57m.

Bào tử đa bào 1-5 ngăn ngang, không màu, nẫy mầm trong điều kiện H% cao > 85%, T0 = 280C, T0 > 340C nấm ngừng sinh trưởng.

Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, H%, T0. Giai đoạn sinh trưởng cuả cây, chế độ chăm sóc, trồng giống nhiễm.

Biện pháp phòng trị:

- Thu dọn tàn dư sau khi thu hoạch.

- Thực hiện chế độ luân canh, tăng cường chăm sóc, bóc tĩa lá cho vườn cây thông thoáng.

- Bón phân cân đối, không nên bón nhiều đạm.

- Trồng những giống kháng bệnh.