1. Chuẩn bị đất trồng.

- Thích hợp với nhiều vùng đất.

- Phát triển tốt trên đất phù sa, thịt nhẹ, cát pha nhiều màu.

- Vùng đất trũng, thoát nước kém phải lên luống cao.

- Đào hố: Dài 40cm, rộng 40cm, sâu 40cm.

- Khoảng cách giữa các hố: từ 2m – 2,5m.

2.Phân bón lót cho 1 hố.

- Trung bình 1 cây chuối cần khoảng 20 – 25kg phân chuồng hoai mục, 0,8 – 1kg đạm, 1 – 1, 5kg lân, 2 – 3kg kali trong 1 năm.

- Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân + 0,1kg đạm + 0,1kg kali. Bón thúc lần 1 sau khi trồng 1- 1,5 tháng, kết hợp với làm cỏ, xới xáo quanh gốc. Bón 1/2 lượng đạm và 1/3 lượng kali còn lại, cách gốc 30 – 40cm.

- Bón thúc lần 2 sau lần 1 từ 1,5 – 2 tháng. Bón 1/2 lượng đạm và kali còn lại, cách gốc 1m.

- Bón thúc lần 3 với lượng đạm và kali còn lại khi cây trổ buồng, bón cách gốc 1,5 – 2m. Nên đào 4 hốc xung quanh gốc, lấp phân sâu 7 – 10cm, tiến hành bón khi đất có độ ẩm 70 – 80%.

- Khi chuối trổ buồng 15 – 20 ngày có thể dùng bao nylon trắng trùm kín buồng để hạn chế sâu bệnh.

3. Chọn giống.

a. Giống cây nuôi mô:
Là giống được sản suất, nhân giống hoàn toàn trong phòng thí nghiệm đạt đầy đủ các tiêu chuẩn quy định.

b. Giống được tách từ cây mẹ:
- Có chiều cao từ 70 – 1,2m, thân thẳng, sạch sâu bệnh và đã được sử lí kỹ thuật.

- Cách trồng:
+ Bới hỗn hợp đất + phân trong hố.
+ Tháo bỏ bầu túi nilon.
+ Đặt gốc chuối vào giữa hố, vừa độ nông, sâu,cây thẳng đứng.
+ Lấp kín đất,dùng chân giậm nhẹ.
+ Tưới đủ nước ngay sau khi trồng.
+ Sau khi chuối trổ hoa ra khoảng 10 đến 13 nải tiến hành bẻ bắp.
+ Cột chống buồng chuối tránh gió, bão.

4.Sâu bệnh hại chính.

- Sâu vòi voi: sâu đục thân hại chuối.
- Bọ nẹt: sâu ăn lá.
- Bọ vẽ quả: bọ trưởng thành gặm nhấm chất xanh vỏ quả, đọt chuối.
- Tuyến trùng: hại rễ cây.
- Bệnh than thư (bệnh đốm trứng quốc).
- Bệnh chuối rụt (chùn đọt chuối).
- Bệnh đốm lá.