Dơi thường phá hại nhãn vào mùa quả chín, chúng ăn cả quả hoặc một phần quả, thậm chí cắn dập quả gây thất thu lớn.

Phương pháp phòng trừ dơi rất khó, nên những người có kinh nghiệm nên dùng lưới trùm lên cả cây hoặc chắn bằng tre ở. Những nơi trồng ít nhãn người ta phải bó từng chùm nhãn trong mảnh bao tải, bao dứa, bao cói, mo cau, giấy cứng, túi PE ngăn không cho dơi phá. Mặt khác, dùng tiếng ồn để xua đuổi dơi hoặc dùng đèn dầu, điện thắp sáng xua đuổi cũng có hiệu quả tốt.

Ở một sô nơi thường dùng biện pháp xông khói để đuổi dơi.