Sâu bệnh hại chính:

- Sâu vòi voi:sâu đục thân hại chuối
- Bọ nẹt: sâu ăn lá
- Bọ vẽ quả: bọ trưởng thành gặm nhấm chất xanh vỏ quả, đọt chuối
- Tuyến trùng: hại rễ cây
- Bệnh than thư ( bệnh đốm trứng quốc )
- Bệnh chuối rụt ( chùn đọt chuối )
- Bệnh đốm lá

Cách phòng trừ:

a. Sâu vòi voi:

Còn gọi là. Sâu đẻ trứng vào gốc chuối,trứng nở thành sâu đục vào củ rồi lan lên thân giả,làm chận phát triển
- Phòng trừ:
+ Cắt bỏ lá già, bẹ thối,lá khô,bẹ khô,thu gom đem đốt
+ Dùng đoạn cây 30-50cm áp vào gốc cây ban đêm nhử sâu lên ăn để diệt
+ Rắc thuốc BVTV quanh gốc chuối:Bauin 10H,Badan 4H, BAM 5H vào mùa mưa

b. Bọ vẽ quả:

- Bọ vẽ quả gặm nhấm ăn chất xanh của đọt chuối và vỏ quả non
+ Phòng ngừa:
Không trồng với mật độ quá dầy
Vệ sinh vườn sạch sẽ,thông thoáng
+ Phun thuốc:
Dùng Metinparation 0,01%(1/1000) để phun

c. Bọ nẹt:

Bám trên lá ăn trụi dần đến hết làm ảnh hưởng đến cây quang hợp của cây.
- Phòng trừ:
+ Làm vệ sinh vườn,phát hiện sâu non kịp thời
+ Phun Vofatox 0,1%

d. Tuyến trùng:

Tuyến trùng gây hại làm thối rễ chuối
- Phòng chống:
+ Chọn giống đạt tiêu chuẩn sạch bệnh
+ Xử lý đất trước khi trồng
+ Không nên trồng chuối nơi đất cát
- Phun thuốc BVTV:
+ Dùng các loại thuốc trị trùng như:
Bơm NB.C.P (Nemagan) một hoặc hai lần/năm

e. Bệnh chuối rụt:

Còn gọi là bệnh chùn đọt chuối, do siêu vi trùng gây bệnh.Cây bị bệnh cần đào bỏ mang ra khỏi vườn huỷ để không lây lan
- Phòng ngừa:
+ Tuyển chọn cây giống sạch bệnh
+ Nên trồng bằng giống sạch bệnh
+ Nên trồng bằng giống nuôi cấy mô
+ Phòng và diệt trừ rệp (vật môi giới truyền bệnh bằng wofatox ) 0,1%, Sumithion 50ND

f. Bệnh thán thư:

Còn gọi là bệnh đốm trứng quốc. Bệnh do nấm gây ra, gây các vết chám đen trên vỏ quả làm xấu mã quả do đó không xuất khẩu được
- Phòng trừ:
+ Vệ sinh sạch sẽ vườn
+ Tránh không làm xây xát quả trước khi thu hoạch 10 ngày

f.Bệnh đốm lá:

Bệnh do nấm gây ra, trên lá xuất hiện các vết đốm.Bệnh phát sinh trong các tháng mưa nhiều, nhiệt độ cao
- Phòng trừ:
+ Vệ sinh sạch sẽ vườn thường xuyên
+ Phun dung dịch booc đô 1% hoặc ôits clorua đồng 0,2-1%, phun phòng từ cuối tháng 3 đến hết tháng 8, mỗi thang 1 lần