Trước khi cấy ghép, phải tiến hành đào tạo cây giống. Thông thường, rễ cây sẽ rất khỏe sau 20 ngày chăm sóc, thân cây cao khoảng 5cm, có 2 tán lá xanh, thời điểm này có thể đào tạo cây giống. Thời gian đào tạo cây giống khoảng 15-30 ngày. Nhiệt độ từ thấp đến cao, chuyển dần dần từ thấp lên cao, thích hợp nhất từ 30-35oC. Lúc bắt đầu đào tạo cây giống, cường độ ánh sáng và nhiệt độ không được quá cao. Sau khi đào tạo 5 ngày, thân cây to, màu đậm hơn, lá mọc dày hơn, lúc này có thể điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng cao hơn. Khi đã mọc 3-4 lá, bộ rễ phát triển đầy đủ thì có thể chuẩn bị cấy ghép. Cây giống sau khi được đào tạo phải dùng nước sạch xối vào phần rễ và dùng thuốc ngâm phần rễ cây khoảng 1 phút. Trước khi cấy ghép phải tiến hành phân loại, cao thấp khác nhau sẽ được chia ra trồng. Để dễ quản lý, khi cấy ghép, cây chuối giống phải được trồng ở phần đất nằm phía dưới lớp cát nhuyễn, rễ cây bắt buộc phải được vùi trong lớp cát và ép chặt đất, chú ý không được làm tổn hại đến cây con. Để phòng tránh bệnh cho cây, phải tưới đủ nước cho rễ cây.