Ban ca tra giong loai 35-45 con/kg, so luong lon.

Liên hệ: Phuc

Địa chỉ: Hau Giang

Điện thoại: 0939228307