Hien tui dang lam trang trai nho o Long Khanh de nuoi ech, tui can tim nguoi co nhu cau muon mua ech giong va ech thit. Hay co so nao muon cung cap ech giong thi xjn lien he. Cam on!

Liên hệ: Cong Tan.

Địa chỉ: Long Khanh, Đong Nai.

Điện thoại: 01653707963.