Trại đang cung cấp giống thủy sản: Cá thát lát cườm, cá chạch lấu, post tôm càng xanh. Chất lượng uy tín.

Liên hệ: Thanh Hai

Email: tthanhhai10@gmail.com

Địa chỉ: TP Cần Thơ

Điện thoại: 0918465024; Fax: 07103810763