Chuyên cung cấp các loại ếch: Ếch con, ếch thịt, ếch bố mẹ

Liên hệ: Cao Văn Phương

Email: phuong_caophuong@yahoo.com

Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0985157436