Trai co ban ca chep Nhat (ca koi) gia re.

Liên hệ: Truong Giang

Email: thuyen.trung@yahoo.com

Địa chỉ: Tra Vinh

Điện thoại: 0918.085177