Hien cong ty nuoi trong thuy san Trung Thien co san luong ca bong lao thuong pham 100 tan. Qui doanh nghiep, ca nhan co nhu cau mua ca bong lao xin lien he.

Liên hệ: Anh Nghiem

Công ty TNHH Trung Thien

Địa chỉ: P.9, TP. Vinh Long

Điện thoại: 0966473473