Bảng giá nhím giống tham khảo tháng 3/2014

- Nhím 2 tháng tuổi -> 750k/con.

- Nhím 3 tháng tuổi -> 850k/con.

- Nhím bố mẹ 4 -> 5tr/cặp.

- Nhím giống 250k/1kg.

Liên hệ: Anh Thanh

Email: sungyen62@yahoo.com

Địa chỉ: Đong Nai

Điện thoại: 09888656229