Trại chồn Ngọc Hải chuyên cung cấp chồn hương giống, chồn hương bố mẹ, chồn hương thịt, số lượng lớn, có chất lượng tốt, giá cả hữu nghị, có đăng ký kiểm lâm.

Bạn nào có nhu cầu, vui lòng liên hệ.

Giá chồn thịt: 800.000 - 1.000.000 đồng/kg

Giá chồn giống và chồn bố mẹ: 1.500.000 đồng/kg.

Liên hệ: Huỳnh Ngọc Hải - Trại chồn Ngọc Hải

Email: nctrang.nmtan@yahoo.com.vn

Địa chỉ: An Hiệp - Châu Thành - Bến Tre

Điện thoại: 0902606017