Trại 187 chuyên cung cấp gà đông tảo rặt 100% (không lai) đã vacxin đầy đủ từ 1,5 tháng - 3 tháng

Giá < 300g / con - 150.000 / con, > 300g / con - 200.000 / con

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Anh Vũ

Địa chỉ: 187 Lam Sơn - Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng

Email: vu.nguyen@navifico-corp.com

Điện thoại: 0979797087

Doanh nghiệp: Trại 187