Nhim thit: 180 ngan/1kg

Nhim con: 1.3 trieu /1cap

Goi 0988656229 khi mua so luong lon.

Liên hệ: Anh Thanh

Địa chỉ: Đồng Nai

Điện thoại: 0988656229