Trại giống Thiên Phước chúng tôi hiện có đội ngũ chuyên gia và kỹ sư đã thành công trong việc áp dụng quy trình sử dụng vi sinh trong sản xuất giống các đối tượng nhuyễn thể như hàu, tu hài, nghêu, sò huyết, điệp quạt… từ những nước có nghề nuôi nhuyễn thể phát triển như Mỹ, Úc, Hà Lan nhằm nâng cao tốc độ sinh trưởng, khả năng kháng bệnh và thích nghi tốt với sự biến đổi các yếu tố môi trường của con giống. Con giống sản xuất ra có chất lượng cao, lớn nhanh, kháng bệnh tốt, tỷ lệ sống cao. Vi sinh được chọn lọc có khả năng cải thiện môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, chống lại bệnh tât.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao việc tiêu thụ sản phẩm nhuyễn thể chất lượng cao, sạch của thị trường trong nước và thế giới, chúng tôi áp dụng quy trình nuôi nhuyễn thể tiên tiến thông qua xây dựng tiêu chí vùng nuôi an toàn, dùng chiếu sáng tia UV, Ozone công suất cao để xử lý sản phẩm sau thu hoạch. Sản phẩm chúng tôi đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc. Trong thời gian tới, sản phẩm nhuyễn thể chúng tôi sẽ tiếp cận thị trường thế giới.

Liên hệ: Xuân Nguyễn

Doanh nghiệp: Trại giống Thiên Phước

Email: saobien144jp@yahoo.com

Địa chỉ: 16 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0946960048, 0918774208, 0582471349