Chuyên cung cấp ếch giống ếch con và ếch thit

Liên hệ: Cao Văn Phương

Email: phuong_caophuong@yahoo.com

Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0985157436; Fax: 0985157436.