Ban tho giong New, Cali tai Hai Duong.
Công ty: Trại nhân giống thỏ thịt Ninh Bình
Địa chỉ: Xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình
Điện thoại: 0303846211