TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHÁNH HÒA CHUYÊN CUNG CẤP HEO GIỐNG SIÊU NẠC CỦA PHÁP.
Địa chỉ: Tân Xương 1- Suối Cát - Cam Lâm-Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.740.828
Fax: 0583740828- 3740285
email: ttnncnc@khanhhoa.gov.vn - thangcnc@gmail.com