Trang trại chuyên cung cấp lợn giống siêu nạc loại từ 7kg đến 30kg
Trang trai chăn nuôi giống gia súc, thú rừng hienthiem
Địa chỉ: Nhân Chính Lý Nhân Hà Nam
Điện thoại: 0984343572
Fax:
email: 01696264074@vmail.com.vn