Trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng ĐVHD Phạm Văn Dương chuyên cung cấp lợn rừng thuần chủng.
Liên hệ.
Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên - Thị xã Bắc Kạn-Tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02813.503.112
Fax: 02813.503.112
email: duclacquan@yahoo.com