Ban nhim giong va thit cac loai lon nho deu co du gia re.

Liên hệ: Trinh Hung Email: trinhhung68@yahoo.com

Địa chỉ: Vinh Loc, Binh Chanh, TPHCM

Điện thoại: 0908628118