Ban heo rung giong tot, ban chuot tau (con bo).
Liên hệ: Tran Van Dung Email: nguyentrung0707169@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Xa Son Kien - Hon Dat - Kien Giang Điện thoại: 0976409392