Trại 187 chuyên cung cấp gà đông tảo rặt 100% (không lai) đã vacxin đầy đủ từ 1,5 tháng - 3 tháng Giá 300g / con - 200.000 / con Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Anh Vũ Địa chỉ: 187 Lam Sơn - Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng Email: vu.nguyen@navifico-corp.com Điện thoại: 0979797087 Doanh nghiệp: Trại 187