Cần bán giống cá lóc đầu nhím bầu, cá tra và giống sò huyết Giống thủy sản Đức Thiên cần bán giống cá lóc đầu nhím bầu, cá tra và giống sò huyết số lượng lớn. Quí khách có nhu cầu liên hệ: Anh Tài Giống thủy sản Đức Thiên Email: taidanghong@ymail.com Địa chỉ: Phuong 5, TP. Tra Vinh Điện thoại: 0913729368