Bán Tu Hài giống đạt chất lượng, đẹp, dầy vỏ, kích thước đêu, size giống câp 1, 2. Giá 50đ / con Liên hệ: Anh Toàn Email: vantoan2nt@gmail.com Địa chỉ: Nha Trang - Khanh Hoa Điện thoại: 01666585658