Bán giống cá chạch lấu (giống ương chất lượng cao) và thức ăn dùng cho cá chạch lấu. Ai có nhu cầu xin liên hệ: 0907651088 Hoàng Chí Cán Email: chican.fites@gmail.com Địa chỉ: Long Tuyền - Bình Thủy - Cần Thơ