Trại giống uy tín bán cá lóc giống đầu nhím, vuông với số lượng lớn. Xin liên hệ số điện thoại 0986.447.388 (Mr. Bắc), email: ks_bac@yahoo.com.vn