Toi co 1 con ky da daj 1m, nang 3kg.

Lien he: Le Van Hung

Email: anhhung5230@yahoo.com
Địa chỉ: Thôn 5, xa Đak Wil, huyen Cu Jut , tinh Dak Nong
Điện thoại: 01674793103