Chuyên cung cấp ếch Giống ếch con và ếch thịt

Liên hệ: Cao Văn Phương

Doanh nghiệp: Cơ sơ ếch Cao Văn Phương

Email: phuong_caophuong@yahoo.com

Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0985157436; Fax: 0985157436