Trại nọc: 10 con (đang khai thác và hậu bị).

Các giống: PiDu, Yorshire, CP.

Khu vực giao tinh: Long An (Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Tân Hưng), Tiền Giang (Tân Phước, Cai Lậy, Cái Bè), Đồng Tháp (Đốc Ninh Kiều, Tân Kiều, Mỹ An) và các vùng lân cận.

Thời gian giao: 8h30-11h30. (Quý bà con có thể liên hệ trước 1 ngày để sớm nhận được tinh tốt nhất).

Liên hệ: Bác sỹ thú y - Trương Quốc Cường

Email: quoccuongbsty@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Trại nọc Anpha, Nhơn Hòa Lập - Tân Thạnh - Long An

Điện thoại: 0973. 685 407 - 0723.948461.