Chuyên bán bồ câu Pháp giống, ra ràng tại Quảng Nam

Nội dung cần rao vặt: Giá tham khảo:

Bồ câu giống: từ 1,5 - 2 tháng tuổi : 200.000 đ/cặp

Bồ câu giống: từ 2,5 - 3 tháng tuổi : 250.000 đ/cặp

Bồ câu giống đang đẻ: 400.000 đ/cặp

Bồ câu ra ràng : 85.000 đ/cặp

Địa chỉ:

Dương Quang Thành.

Thôn Long Bình, xã Tam nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Tel : 0944 591 347

Email: bocauquangnam.mov.mn@gmail.com

Điện thoại: 0944 591 347 - Fax: 0944 591 347.