Cung cấp giống cua Xanh, cá Chẽm, cá Chua, hàu giống Thái Bình Dương bám đơn và bám dây...

Liên hệ:

Người đăng tin: Lê Tấn Phát

Trạm thực nghiệm NTTS Cát Tiến

Email: letanphat_2007@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Bình Định

Điện thoại: 0905302201.