Cung cap ca chem (ca vuoc) - so luong lon.

Liên hệ: Nguyen Thai Hai Anh - 0982389814

Email: nguyenthaihaianh@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Song Cau - Phu Yen.